InterKadra Sp. z o.o. - Agencja Pracy Tymczasowej. W ofercie doradztwo personalne, leasing pracowniczy, pośrednictwo pracy oraz oferty pracy za granicą.

Polsce brakuje budowlańców

Aż 150 tys. pracowników brakuje w branży budowlanej - szacuje prof. Zofia Bolkowska z Krajowego Związku Pracodawców Budowlanych. Na problemy z zatrudnieniem skarży się około 60 proc. firm.

więcej

Pracując w Czechach, trzeba rozliczyć się z polskim fiskusem

Osoby fizyczne będące rezydentami podatkowymi Polski, a wykonujące w 2007 roku pracę na terenie Czech na rzecz czeskiego pracodawcy, są, co do zasady, zobowiązane deklarować swoje światowe dochody w Polsce.

więcej

Rozwojowi gospodarki w Polsce zagraża brak rąk do pracy

Z najnowszych danych GUS wynika, że w ostatnich trzech latach polskie firmy stworzyły 1,75 mln nowych miejsc pracy. Dzięki temu wskaźnik bezrobocia jest już niemal na poziomie średniej UE.

więcej

Etapy procesu rekrutacyjnego

Aby przybliżyć ideę usługi Rekrutacja & Selekcja przedstawiamy kolejne etapy standatdowego projektu rekrutacyjnego.

więcej

Agencja Pracy Tymczasowej okazją do zdobycia doświadczenia!

Agencje Pracy Tymczasowej pojawiają się na rynku niczym grzyby po deszczu. Owszem jedne są lepsze, inne gorsze, jednakże wiele z nich daje bardzo wiele możliwości zarówno pracodawcy poszukującemu pracownika etatowego, tymczasowego czy leasingowego, jak też pracownikowi poszukującemu pracy.

więcej

Nowelizacja ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych

Pracownik tymczasowy będzie mógł wykonywać pracę u jednego pracodawcy nawet 18 miesięcy. Firma nie skorzysta z usług agencji pracy tymczasowej, jeśli zwolni np. 10 proc. pracowników w okresie sześciu miesięcy. Agencje będą mogły żądać od pracodawcy wyciągu z obowiązujących w firmie przepisów o wynagradzaniu.

więcej

Nowa Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy

1 lipca b.r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. Nr 89 poz.589).

więcej

Spadła stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia w lipcu spadła o 0,2 % i wyniosła 12,2 %. Jej spadek, w granicach od 0,5 do 0,1%, odnotowano w 15 województwach.

więcej

Praca dla cudzoziemców

20 lipca b.r. weszły w życie przepisy roporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

więcej