InterKadra Sp. z o.o. - Agencja Pracy Tymczasowej. W ofercie doradztwo personalne, leasing pracowniczy, pośrednictwo pracy oraz oferty pracy za granicą.

Zaangażowanie społeczne

Branża usług personalnych, w której działa nasza firma, nakłada na nas szczególne zobowiązania. Musimy dbać o jakość naszej oferty, zadowolenie naszych Klientów oraz pracowników, których do nich oddelegowujemy. Ale nie tylko.
Z entuzjazmem przyłączamy się do wszystkich inicjatyw, których celem jest rozwiązywanie określonych problemów społecznych, rozwój nauki czy pomoc potrzebującym. Staramy się, aby wraz ze swoim rozwojem InterKadra zwiększała swoje zaangażowanie w różnorodne formy aktywności na rzecz lokalnej społeczności zgodnie z ideą społecznego zaangażowania biznesu.

W ostatnim czasie InterKadra wsparła następujące inicjatywy:

sponsor_1_1

Agencja Pracy i Doradztwa Personalnego InterKadra sponsorem XXV Sympozjum Naukowego orgaznizowanego przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej oraz Katedrę Gospodarki i Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Sympozja naukowe z cyklu "Współczesna Gospodarka i Administracja Publiczna" - to cykliczne, odbywające się dwa razy
w roku spotkania, przyjmujące formę wykładów i dyskusji panelowych. Biorą w nim udział studenci, pracownicy naukowi Akademii Ekonomicznej w Krakowie
i innych uczelni wyższych oraz przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, przedsiębiorstw sektora publicznego, przedsiębiorców prywatnych oraz mediów. Obecność zaproszonych gości umożliwia uczestnikom bezpośrednią konfrontację
z prezentowanymi przez nich poglądami, jak również dyskusję nad problemami
i aspektami życia gospodarczego i publicznego.

Tematyka majowej edycji to "Kapitał Ludzki - Kapitał Społeczny". W jej ramach dyskutowano o zagrożeniach i skutkach związanych z emigracją zarobkową młodych Polaków. Wśród prelegentów XXV Sympozjum znaleźli się m.in.: Tadeusz Mazowiecki, prof. dr hab. Janusz Czapiński, prof. dr hab. Daniel Rotfeld, prof. dr hab. Jerzy Hausner, dr Janusz Onyszkiewicz, prof. dr hab. Jan Widacki oraz przedstawiciele biznesu: Przemysław Pohrybieniuk (Członek Zarządu DANONE), Jacek Socha (Wiceprezes Zarządu PricewaterhouseCoopers), Michał Szczurek (Wiceprezes Zarządu ING-Bank Śląski).

Agencja Pracy i Doradztwa Personalnego InterKadra sponsorem załogi rajdowej klasy N i N-2.
rajd

W dniach 14-15.09.2007 odbył się kolejny rajd z udziałem naszej załogi. Po bardzo dobrych wynikach osiągniętych w wcześniejszych eliminacjach Pucharu PZM, szczególnie po 29 Rajdzie Krakowskim,w którym załoga Grzegorz Świątecki i Piotr Walczak zajęła drugie miejsce w klasyfikacji generalnej rajdu
i powróciła na pierwsze miejsce
w klasyfikacji indywidualnej w klasie N-2, trzecie miejsce w grupie N oraz w klasyfikacji generalnej awans na 11. pozycję. Ambicje przed kolejnym rajdem wzrosły.

Pierwszego dnia odbył się honorowy start do Rajdu i pierwszy OS w centrum Wisły. Załoga ukończyła go na 22. miejscu w klasyfikacji generalnej i pierwsze w swojej klasie.

Drugiego dnia rajd rozpoczął się od diametralnej zmiany pogody, zaczął padać ulewny deszcz. Grzegorz potrafi radzić sobie bardzo dobrze w takich warunkach, co udowodnił w Rajdzie Krakowskim, dzięki czemu i jadąc w szybkim
i równym tempie na OS-ie drugim zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej rajdu
i drugie w klasyfikacji generalnej Pucharu PZM, pokonując przy tym załogi jadące dużo mocniejszymi samochodami.

Po trzech odcinkach załoga awansowała do pierwszej dziesiątki rajdu
i zwiększyła przewagę nad kolegami z klasy do 40 sekund.

Agencja Pracy i Doradztwa Personalnego InterKadra sponsorem rodzinnego festynu z okazji międzynarodowego dnia dziecka.

Nasza firma nie tylko wsparła finansowo organizatorów przedsięwzięcia, ale także ufundowała dla dzieci wiele nagród rzeczowych. Gościem honorowym festynu był Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski.