InterKadra Sp. z o.o. - Agencja Pracy Tymczasowej. W ofercie doradztwo personalne, leasing pracowniczy, pośrednictwo pracy oraz oferty pracy za granicą.

Polityka Jakości ISO 9001:2008

Z dumą informujemy, że w Spółce InterKadra wdrożony został System Zarządzania Jakością spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9001:2008. System obejmuje działalność związaną z rekrutacją i udostępnianiem pracowników. Wdrożony SZJ oparty jest na podejściu procesowym, rozumianym jako system powiązanych procesów z ich identyfikacją, nadzorem oraz zarządzaniem nimi.

Potwierdzeniem spełnienia wymagań określonych w normach ISO serii 9000 jest loydsisouzyskanie Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością.
Jednostką certyfikującą i nadzorującą System w spółce InterKadra jest Lloyd's Register - jedna z wiodących pod względem doświadczenia i reputacji tego typu instytucji na świecie.

 

Nasza Polityka Jakości

InterKadra Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie wypożyczania pracowników tymczasowych, leasingu pracowniczego, doradztwa personalnego, rekrutacji oraz innych usług związanych z dostarczaniem personelu.

Nasze cele to:

 • prawidłowa identyfikacja potrzeb i oczekiwań klienta oraz rzetelna ocena możliwości ich spełnienia kwalifikacjach na czas i w odpowiedniej ilości.
 • szybka i elastyczna reakcja na zmieniające się potrzeby klienta.
 • wypełnianie przyjętych zobowiązań poprzez dostarczenie personelu o wymaganych kwalifikacjach na czas i w odpowiedniej ilości

Cele jakości osiągamy poprzez:

 • zapewnienie skutecznych i optymalnych narzędzi do pozyskiwania kandydatów na pracowników utrzymanie i rozwój infrastruktury elektronicznej wykorzystywanej do obsługi klienta i zarządzania firmą
 • zatrudnianie personelu o odpowiednich kwalifikacjach i ich doskonalenie poprzez dostęp do szkoleń dobór właściwych usług zależnych od zidentyfikowanych potrzeb klienta
 • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością

Polityka jakości jest rozpowszechniana poprzez:

 • umieszczanie jej na stronie internetowej www.interkadra.pl oraz w intranecie
 • szkolenia wewnętrzne z zakresu systemu zarządzania jakością

   mgr M­arcin Smoroń
   Prezes Zarządu
   Pełnomocnik SZJ