InterKadra Sp. z o.o. - Agencja Pracy Tymczasowej. W ofercie doradztwo personalne, leasing pracowniczy, pośrednictwo pracy oraz oferty pracy za granicą.

ISO 9001:2008

Z dumą informujemy, że w Spółce InterKadra wdrożony został System Zarządzania Jakością spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9001:2008. System obejmuje działalność związaną z rekrutacją i wypożyczaniem pracowników i potwierdza wysoki poziom jakości usług świadczonych przez Spółkę. Wdrożony SZJ oparty jest na podejściu procesowym, rozumianym jako system powiązanych procesów z ich identyfikacją, nadzorem oraz zarządzaniem nimi.


Potwierdzeniem spełnienia wymagań określonych w normie ISO 9001 jest przyznanie w Spółce w dniu 12 października 2009r. Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością. Jednostką certyfikującą i nadzorującą System w InterKadra jest Lloyd's Register - jedna z wiodących pod względem doświadczenia i reputacji światowych instytucji certyfikujących.