InterKadra Sp. z o.o. - Agencja Pracy Tymczasowej. W ofercie doradztwo personalne, leasing pracowniczy, pośrednictwo pracy oraz oferty pracy za granicą.

Umowa o pracę tymczasową & standardowa umowa o pracę

Umowa o pracę tymczasową ma podobny charakter do "standardowej" umowy o pracę. Obie podlegają tym samym przepisom Kodeksu Pracy i innym aktom prawnym regulującym stosunek pracy. Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych daje jednak pracodawcom korzystającym z usług
pracy tymczasowej kilka wymiernych korzyści, niedostępnych w ramach "standardowego" stosunku pracy. Są to m.in.:

  • możliwość podpisania dowolnej ilości umów na czas określony,

  • krótszy czas wypowiedzenia - w przypadku umów zawieranych na okres do 2 tygodni obowiązuje 3 dniowy okres wypowiedzenia, w przypadku umów 1 miesięcznych jest to okres tygodnia,

  • wymiar urlopu pracowników tymczasowych to 24 dni w roku,

  • przez 6 pierwszych miesięcy trwania umowy pracodawca użytkownik ma prawo odmówić pracownikowi tymczasowemu udzielenia urlopu,

  • w przypadku zwolnień części personelu pracodawca użytkownik nie ma obowiązku wypłaty odpraw.