InterKadra Sp. z o.o. - Agencja Pracy Tymczasowej. W ofercie doradztwo personalne, leasing pracowniczy, pośrednictwo pracy oraz oferty pracy za granicą.

Leasing pracowniczy

Leasing pracowniczy jest nowoczesną usługą pozwalającą korzystającym z niej przedsiębiorstwom na znaczne obniżenie kosztów pracy. Stanowi również skuteczne rozwiązanie kłopotów z pozyskaniem odpowiedniej ilości pracowników - problemu, z którym boryka się obecnie coraz więcej polskich przedsiębiorstw.

Usługa Work Leasing polega na przejęciu przez zewnętrzną firmę (agencję pracy) problemu rekrutacji i zatrudniania pracowników fizycznych i pomocniczych, kasjerów, hostess, promotorów i wielu innych.

W ramach usługi Klient przerzuca na firmę InterKadra odpowiedzialność za wykonanie określonego zlecenia, do realizacji którego kierowany jest personel zewnętrzny.

Leasing pracowniczy stanowi optymalne rozwiązanie m.in. dla firm planujących realizację doraźnych przedsięwzięć wymagających dużego nakładu pracy przez krótki okres czasu.

InterKadra dostarczy wyszkolonych pracowników, którzy po prostu wykonają to, co powinno być zrobione - bez zbędnych formalności czy dodatkowych kosztów związanych z rozliczaniem wynagrodzeń, doborem odpowiedniej kadry czy rekrutacją.

Korzyści

Nasi obecni Klienci wskazują na wiele korzyści płynących z usługi Work Leasing. Wśród nich najczęściej wymieniają dostosowanie ilości pracowników do zapotrzebowania, szybki czas realizacji zlecenia oraz prostą kalkulację kosztów. Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi.

więcej

Schemat współpracy

Nasze rozwiązania są indywidualnie dopasowane do potrzeb danego Klienta. Wszelkie działania podejmowane są w oparciu o analizę potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Zapraszamy do zapoznania się z procedurą, w oparciu o którą świadczymy usługi leasingu pracowniczego.

więcej

Koszt

Koszt usługi wyliczany jest na podstawie iloczynu uzgodnionej z Klientem stawki godzinowej i ilości roboczogodzin przepracowanych przez personel InterKadra.

więcej

Pośrednictwo pracy

Znalezienie na własną rękę właściwego kandydata do pracy dla wielu firm jest kosztownym i czasochłonnym procesem. Dlatego InterKadra proponuje usługę doradztwo personalne. Jej ideą jest pomoc w szybkim i skutecznym dotarciu do odpowiednich kandydatów na dane stanowisko pracy. Dzięki doświadczeniu, stałej współpracy z największymi mediami elektronicznymi i tradycyjnymi, biurami karier oraz własnej bazie danych, jesteśmy w stanie dotrzeć do najlepszych kandydatów szybko i skutecznie.

Pomagamy pracodawcom w projektowaniu i realizacji procesów rekrutacyjnych. Dysponujemy elastyczną ofertą - nasi klienci, w ramach swojego budżetu, sami decydują jaki model współpracy preferują, powierzając nam różny zakres czynności - od publikacji ogłoszeń po Direct Search. W ramach standardowej usługi Klient otrzymuje starannie wyselekcjonowane aplikacje najlepszych kandydatów wyłonionych na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych
i wywiadów kompetencyjnych.

Za efekty naszej pracy bierzemy pełną odpowiedzialność – pośrednictwo pracy w InterKadra objęte jest gwarancją od 1 do 6 miesięcy (w zależności od stanowiska).

Realizujemy zlecenia zarówno na rekrutacje masowe realizowane w ramach stałej współpracy, jak również na pojedyncze stanowiska wymagające specyficznych, ściśle określonych kwalifikacji.

Praca Czasowa

Praca Czasowa to doskonałe rozwiązanie wspomagające zarządzanie kadrami nowoczesnego przedsiębiorstwa. Ideą pracy czasowej jest wsparcie klienta pracownikami zewnętrznymi w przypadkach sezonowych wzrostów produkcji, wzrostu sprzedaży, przestojów urlopowych, czy dużej rotacji personelu.

W ramach usługi Praca Czasowa InterKadra rekrutuje i zatrudnia pracowników
w oparciu o umowy o pracę tymczasową oraz kieruje ich do pracy w zakładzie pracy Klienta.

Przejmujemy całość procedur związanych z rekrutacją, biorąc na siebie odpowiedzialność za zapewnienie stałej obsady obsługiwanych stanowisk oraz prowadzenia całej obsługi kadrowo-płacowej, w tym nawiązywania
i rozwiązywania stosunku pracy, naliczania i wypłat wynagrodzeń oraz prowadzenia wstępnych badań lekarskich i szkoleń BHP, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy.

InterKadra realizuje usługę Praca Czasowa zarówno dla międzynarodowych koncernów, jak i małych przedsiębiorstw zapewniając pracowników fizycznych, umysłowych oraz specjalistów.

Rekrutacja pracowników z Ukrainy

Dynamiczny rozwój gospodarczy w Polsce, doprowadza do większego zapotrzebowania na tanią siłę roboczą z krajów Europy Wschodniej. Nasze analizy wskazują na dalszą tendencję w odpływie Polaków do pracy w krajach Europy Zachodniej. Dlatego coraz chętniej pracodawcy zwracają się w stronę rynków wschodnich, szczególnie Ukrainy i Białorusi.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, InterKadra nawiązała stałą współpracę z renomowanymi agencjami ukraińskimi rekrutującymi pracowników.

Payroll

W ramach usługi Payroll - Kadry & Płace InterKadra bierze odpowiedzialność za administrowanie dokumentacją pracowniczą oraz prowadzenie akt osobowych pracowników. Przygotowujemy umowy o pracę, aneksy, zgłaszamy pracowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, pilnujemy terminów obowiązkowych badań lekarskich i szkoleń BHP, ustalamy uprawnienia urlopowe, wystawiamy zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz przede wszystkim prowadzimy akta osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uregulowania prawne

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi aktami prawnymi regulującymi zasady współpracy Agencji Pracy Tymczasowej z Pracodawcą Użytkownikiem (Klientem).